Bankalar tüketiciler tarafından çekilen konut kredilerinde dosya masrafı adı altında önemli bir tutarı haksız ve hukuka aykırı olarak tüketicilerden zorla tahsil etmektedirler. Bankalar tarafından talep edilen bu tutarlarda tüketiciye herhangi bir itiraz hakkı tanınmamakta ve çekilen krediden tahsil edilerek tüketicinin rızası dışında banka geliri olarak kaydedilmektedir. Gerek Yargıtay’ın gerekse ilk derece mahkemelerinin birçok kararında dosya masrafının hukuka aykırı olduğu hükme bağlanmış olsa da bankalar hukuk tanımaz bir şekilde dosya masrafını talep ve tahsil etmeye devam etmektedirler. Burada her bir tüketicinin yapması gereken; kendilerinde zorla tahsil edilen bu dosya masraflarının iadesi için dava açmaktır. İşte bu davalar dosya masraflarının bedeline göre tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesi önünde talep ve tahsil edilebilir.

Dosya masrafı iadelerinin tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerinden talep edilebilmesinin en önemli şartı talep eden kişinin tüketici olmasıdır. Yani bir tacir çektiği bir ticari kredi için kendisinden alınan dosya masrafını talep edemez. Bu husus sadece tüketiciye verilmiş bir haktır. Tüketici çektiği gerek ihtiyaç gerekse konut kredileri için kendisinden rızası dışında talep ve tahsil edilen dosya masrafının iadesini sağlayabilir. Burada kanun tüketiciye süre açısından ciddi bir avantaj sağlamıştır. Tüketici geçmiş 10 yıl içerisindeki bütün dosya masraflarının iadesini talep edebilmektedir. Bu 10 yıllık süre ile tüketicilerin geçmişe dair kredilerde hak kaybına uğramalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Tüketici hakem heyetlerinin konut kredilerine ilişkin dosya masrafının iadesine yönelik kararları bankalar için bağlayıcıdır. Bankalar bu kararlara uymak zorundadırlar. Ancak kanun bu hususta bankalara bir itiraz imkanı vermiştir. Bankalar burada konut kredisinde dosya masrafına ilişkin hakem heyeti tarafından verilen kararlara tüketici mahkemeleri nezdinde itiraz edebilirler. Ancak gerek Yargıtay kararları gerekse ilk derece mahkemelerinin verdikleri kararlarda tüketicilerden alınan konut kredisine ilişkin dosya masraflarında %99 oranında tüketici lehine sonuç çıkmaktadır.

Konut kredilerinde dosya masrafı iadesi için gerekli tek evrak kredi çekerken banka tarafından düzenlenen kredi bilgisi evrakıdır.

Geç Kalmış Sayılmazsınız Bize Ulaşarak Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.