Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık Ve Finans Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

  • İpotek Ve Teminatlı İşlemlerden Doğan Davalar
  • Kredi Sözleşmeleri Alanında Hukuksal Destek
  • İpotek Ve Teminatlarının Hukuksal Düzenlenmesi
  • Finansal Kiralama Ve Faktoring İşlemlerinin Hazırlanması
  • Kredi Sözleşmelerinin Denetlenmesi Ve Düzenlenmesi
  • Bankalar Birliği Ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF İlgili Hukuksal İşlemler
  • Sermaye Piyasası Uygulamalarının Hukuksal Olarak Denetlenmesi
  • Şirket Finansmanı Denetimi Ve Düzenlenmesi

Leasing Ve Faktöring Alanında Hukuksal Destek Bankacılık Operasyonları Ve Mali Organizasyonların Hukuksal Denetlenmesi


Arşivler