İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

Kat Karşılığı İnşaat Ve Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri, Ruhsatlandırma Ve İmar Durumu Belirlenmesi, Mimari, Müteahhitlik, Tedarik, Taşeronluk Ve Benzeri İnşaat Hizmetlerine İlişkin Sözleşmeler, Kat Mülkiyeti Ve İrtifakı Kurulumu, Pazarlama, Ön Satış Ve Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Planı Uygulamaları Ve Tapuya Şerhleri, Tapu Tesis, İptal, Tescil Ve İstihkak Davaları, İpotek Tesisi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Konularının Yanı Sıra İntifa Hakkı, Geçit Hakkı, Aynileştirilmiş Şahsi Haklara İlişkin İhtilafların Çözümlenmesi, Yapı Kooperatifi Yönetim Ve İşlemleri Gibi Konularda Da Hizmet Vermektedir.


Arşivler