Şirketler hukuku

Şirketler Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

 • Şirketler Ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
 • Şirketler Ve Ticaret Hukuku Danışmanlığı Verilmesi
 • Ulusal Ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • İrtibat Bürolarının Kurulması
 • Hisse Senetleri Ve Tahvillerle İlgili İşlemler
 • Şirket Birleşmeleri Ve Devralmaları
 • Sermaye Artırımları Ve İndirimleri
 • Due Dilligence
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi Ve Edinimi
 • Şirket Alım Ve Satımları
 • Genel Kurul Toplantıları Yapılması

Arşivler