Gayrimenkul Hukuku

Garimenkul Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Gayrimenkul Alım Ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemlerin Yapılması
 • İstirdat Davası
 • El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i
 • Ecrimisil Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-İ Şuyu
 • Tapu İptali Ve Tescili Davası
 • Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar
 • Kiranın Tespiti Ve Uyarlanması
 • Tahliye Davaları

Arşivler