İş Hukuku

İş Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

  • İş Hukuku’nun Her Alanında Stratejik Ve Sözleşmesel Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi;
  • İş Hukuku İhtilaflarında Dava Ve İcra Takiplerinde Temsil;
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmetleri; İş Kazalarında İşverenlerin Ve İşçilerin Temsili;
  • İşverenlerin Ve İşçilerin Türk Hukuku’nda Üstlerine Düşen Görev Ve Sorumluluklara İlişkin Hukuki Danışmanlık Sağlanması;
  • İşçi Ve İşyeri Nakilleri; İşyeri Değişikliklerine İlişkin Hukuki Değerlendirme Ve Danışmanlık Verilmesi;
  • Birleşme Ve Devralmalar, Yeniden Yapılandırmalar Ve Özelleştirmelerin İş Hukukuna Ve İş Akitlerine Olan Etkileri Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Sunulması;
  • İş Akitlerinin, İşyeri Yönetmelik Ve Kurallarının, Diğer İşyeri Dokümanlarının Hazırlanması;
  • İş Akitlerinin Feshi, Fesih Prosedürleri, Haklı Fesih, Haksız Fesih, Geçersiz Fesih Konularında Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetlerinin Sunulması; İşe İade Davaları Açılması.

Arşivler