Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

  • Sigorta İle İlgili Alacak Ve Tazminat Davalarının Takibi,
  • Hayat Ve Maluliyet Sigortası Davalarının Takibi,
  • Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Sulh Olma Ve Dava Takibi Hususlarında Temsil,
  • Yangın Sigortası Davalarının Takibi,
  • Kasko Ve Deniz Sigortasından Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • Ferdi Kazalara İlişkin Davalarının Takibi,
  • Mal Ve Diğer Tazminatlara İlişkin Davalarının Takip Edilmesi,
  • Her Türlü Hukuki Danışmanlık Ve Sigorta Şirketlerine Başvuru

Arşivler