Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

  • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Kapsamında Açılacak Davalarda Vekillik,
  • Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçiş İşlemleri Ve Takibi,
  • Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinlerinin Alınması Ve Uzatılması İşlemleri Ve Takibi,
  • Yabancıların Türkiye’de Oturma İzni Başvuru İşlemleri Ve Takibi,
  • Yabancı Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Türkiye’de Gayrimenkul Alım Ve Satımına İlişkin İşlemlerin Takibi İle Gayrimenkullerin Kiralanmasına Dair İşlemlerin Takibi,
  • Yabancıların Evlilik İşlemleri,
  • Yabancılara VergiKimlik Numarası Çıkarılması
  • Her Türlü Hukuki Danışmanlık Ve Yardım

Arşivler