VEKALET BİLGİLERİ

Vekaletname Bilgileri
AD SOYAD                            : Avukat Abdullah ONUR
T.C.KİMLİK NUMARASI       : 13969568108
BARO                                    : İstanbul Barosu
BARO SİCİL NO                   : 37657
VERGİ DAİRESİ                    : Şişli Vergi Dairesi
ADRES                                  : Halil Rıfat Paşa Mah. Güler Sok. No: 25-27 D: 8 Şişli/İstanbul

AD SOYAD                           : Avukat Şükran ERÇELİK SALIK
T.C.KİMLİK NUMARASI      : 23380661548
BARO                                   : İstanbul Barosu
BARO SİCİL NO                  : 42068
VERGİ DAİRESİ                   : Şişli Vergi Dairesi
ADRES                                 : Halil Rıfat Paşa Mah. Güler Sok. No: 25-27 D: 8 Şişli/İstanbul

ÖNEMLİ HUSUSLAR:
Notere Aşağıdakilerden Vekaletnamede Olmasını İstediğiniz Yetkileri Özellikle Söyleyiniz.

  • Ahzukabz, Sulh, İbra, Davadan Ve Temyizden Feragat, Kabul, Vazgeçme, Tebliğ/Tebellüğ Etme,  Mal Beyanında Bulunma, Temlik Etme, Adli Sicil Kaydı İsteme, Yaş Ve Ad – Soyad Değiştirme Davası Açma.
  • Özel Kişiler Noterde Vekâletname Düzenlerken Nüfus Cüzdanı Ya Da Pasaportlarını İbraz Etmek Zorundadı
  • Şirketler Adına Düzenlenecek Vekâletnamelerde İmza Sirküleri Ve Yetki Belgesinin İbrazı Vergi Mükellefi Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Vergi Numaralarını Bildirmeleri Zorunludur.

Boşanma Ve Boşanmanın Tanıma Tenfizi Davası İçin Vekâlet Verilecekse;

Boşanma Davası Ya Da Boşanmanın Tanınması Tenfizi Davası Olduğu Notere Mutlaka Söylenmelidir.

  • Notere 2 Fotoğrafla Ve Nüfus Cüzdanı – Resmi Bir Kimlik Belgesi İle Gidilmelidir. Şirket Veya Başka Bir Tüzel Kişi Adına Vekaletname Verecekseniz Temsil Belgeniz İle İmza Sirkülerini De Yanınızda Bulundurunuz.
  • Tanıma Tenfiz Davası İçin Çıkartılacak Vekaletnamede Tanıma Tenfiz Davası İçin Olduğu Belirtilmelidir.

Arşivler