Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

  • Türk Rekabet Kurumu’na Birleşmeler İle İlgili Bildirimlerde Bulunmak
  • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Hakkında Rekabet Kurumuna Şikayette Bulunmak
  • Türk Mahkemeleri Huzurunda Rekabet Davalarında Müvekkil Şirketleri Temsil Etmek
  • Rekabet İhlallerini Takip Etmek
  • Anlaşmaların, Stratejik İşbirliklerinin Ve Diğer İşbirliği Anlaşmalarının Tasfiyesi İle İlgili Destek Sağlamak
  • Temsilcilik Ve Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Rekabet Konuları Üzerinde Görüş Bildirmek
  • Rekabet/Hakim Durum Düzenlemeleri, Kuralları Ve Politikalarına İlişkin Müvekkilleri Yönlendirmek

Arşivler