Tahkim Hukuku

Tahkim Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

  • Tahkim Ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Uygun Olan Davaların Belirlenmesi,
  • Müzakere, Uzlaşma, Arabuluculuk Hizmetlerinin Verilmesi,
  • Hakem Heyeti Nezdinde Dosya Hazırlama Ve Sunma.
  • Türkiye’de Tahkim Kararlarının İcrası,
  • Talep Edildiğinde Bağımsız Hakem Olarak Görev Yapma,
  • Her Türlü Hukuki Danışmanlık Ve Yardım

Arşivler