Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Kapsamında Açılacak Davalarda Vekillik, Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçiş İşlemleri Ve Takibi, Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinlerinin Alınması Ve Uzatılması İşlemleri Ve Takibi, Yabancıların Türkiye’de Oturma İzni Başvuru İşlemleri Ve Takibi, Yabancı Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Türkiye’de Gayrimenkul Alım … Okumaya devam et Yabancılar Hukuku