Vergi Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır. Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Emlak Vergisi Ve Diğer Tüm VergiTürlerine İlişkin İhtilaflar Vergi Cezalarına İlişkin Uzlaşma Vaki Olmadığı Takdirde Yetkili Vergi Mahkemesi‘nde Dava Açılması Beyana Dayanan Tarh, Re’sen, İkmalen Veya İdare Tarafından Yapılan Tarh İşlemleri Yanlış Veya Eksik Gelir Beyanı, Hatalı İndirimler … Okumaya devam et Vergi Hukuku