İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır. Kat Karşılığı İnşaat Ve Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri, Ruhsatlandırma Ve İmar Durumu Belirlenmesi, Mimari, Müteahhitlik, Tedarik, Taşeronluk Ve Benzeri İnşaat Hizmetlerine İlişkin Sözleşmeler, Kat Mülkiyeti Ve İrtifakı Kurulumu, Pazarlama, Ön Satış Ve Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Planı Uygulamaları Ve Tapuya Şerhleri, Tapu Tesis, İptal, Tescil Ve İstihkak Davaları, İpotek … Okumaya devam et İnşaat Hukuku