Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır. Tazminat Davaları Sektördeki Faaliyetlerden Doğan Diğer Akdi Ve İdari Uyuşmazlıkların Çözümü Ve Davaların Takibi, Tıp Ve İlaç Hukukundan Doğan Tazminat Davaları