Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

3 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29907 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında … Okumaya devam et Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi